מילים לשיר שיר השדה

על שדנו רד הערב,
עלטה על ניר וגן,
ובתלם רך הנבט,
עוד צומח הדגן.

מי יגן על טף שדנו,
את לחמנו מי ינצור?
כנף הליל - מישמר לבוקר,
החלום - מיפתן לאור!

נומה, ניר עמל כפנו,
צפון הזרע - עד יגדל.
יום יבוא - תנוב בשפע,
הברכה תרד מעל.

ים של פז תהי שיבולת,
גל שוקק ביום קציר.
נומה ניר, בחיק הערב
עד יונף מגל בשיר.

מילים: עמיאל

שיתוף