העולם שאני מצייר
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
העולם שאני מצייר
העולם שאני מצייר
העולם שאני מצייר
העולם שאני מצייר