מילים לשיר מה לעשות?

מה אתה עושה עניין
אין לי זמן עכשיו
זה מסוכן
גוש, תלך מכאן

כמו לרדת מענן
כמו ריקוד עם השטן
זה מסוכן
גוש, תלך מכאן

אתה לא יודע שאני בסכנה
אתה משגע אני לא מוכנה
לאבד את השליטה
לאבד את השליטה
לאבד את
לאבד את
לאבד את השליטה

מאמא מאמא אני שוב בצרות
מה לעשות
מאמא לעשות
אם נישאר פה עוד יהיו בעיות
מה לעשות
מאמא, מה לעשות

עצור, אל תחזור
אל תשבור אותי, זה מסוכן
גוש, תלך מכאן
עזוב, אל תחשוב שיהיה עניין
זה מסוכן
גוש, תלך מכאן

אתה משגע
אני בסכנה
אתה לא יודע שאני כבר מוכנה
לאבד את השליטה
לאבד את השליטה
לאבד את
לאבד את
לאבד את השליטה

מאמא מאמא אני שוב בצרות
מה לעשות
מאמא לעשות
אם נישאר פה עוד יהיו בעיות
מה לעשות
מאמא, מה לעשות

(האמיני יום יבוא)

מילים: יעל בדרשי

שיתוף