מילים לשיר דוד יפה עיניים

והוא צאנו רועה ויביט על שה פועה, ישא גדי טועה
מי היכה חלמיש... ונחבא בין קורי העכביש
וכינור מידו לא ימיש

זה דוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים, בשושנים
זה דוד יפה עיניים מתולתל באדמוני, באדמוני
דוד מלך ישראל

מי צלף במצחו ובקלע החדיר למוחו
והאויב ניגף בבורחו, כל העם ונערותיו
זמרו שאול באלפיו ודוד בריבבותיו

זה דוד יפה עיניים...

מילים: מאיר יעיש, לחן: מאיר יעיש

שיתוף