מילים לשיר חירותי

מי השומרת בשקט את דרך האהבה?
מי החודרת קיר אבן ונותנת לך תקווה?
ארץ ומים ביעף היא עוברת גאה כולה
עוף השמיים כל הליל נושא קולה

חירותי כמו הרוח חופשייה
חירותי היא אל מוות, היא חיה
דמעתה כצילו של יום קודר
נשמתה היא לפיד בוער
חירותי היא בבת עיני כעת
סגור אותה והיא תימלט

אין לה מנוח מאלה אשר מבקשים נפשה
יש לה עוד כח
לא, הם לא יראוה בייאושה
ארץ ומים חוצה בלי מרגוע פגועה כולה
עוף השמיים כל הליל ישא קולה

חירותי כמו הרוח חופשייה...

מילים: לא ידוע, לחן: לא ידוע

שיתוף