מילים לשיר יה ריבון עולם

יה ריבון עלם ועלמיא, ועלמיא
אנת הוא מלכא מלך מלכיא
מלך מלכיא
עובד גבורתך ותמהיא
שפיר קדמך להחויא.

שבחין אסדר צפרא ורמשא.
לך אלהא קדישא די ברא כל נפשא.
עירין קדישין ובני אנשא.
חיות ברא ועופי שמיא.

רברבין עובדיך ותקיפין.
מכיך רמיא וזקף כפיפין.
לו יחי גבר שנין אלפין.
לא יעול גבורתך בחשבניא.

אלהא די לה יקר ורבותא.
פרוק ית ענך מפום אריותא
ואפק ית עמך מגו גלותא.
עמך די בחרת מכל אומיא.

מילים: רבי ישראל נג'ארה

שיתוף