מילים לשיר כפיים ליוצר

מוחא אני כף אל כף
ונפשי לא תיעף
להודות, להלל, לשבח, לנשא
לאל חי ומתנשא

נושא אני עיניים
לאל יושב שמיים
מודה ומתוודה על פשעי ומעלי
אתה תומיך גורלי

יציר כפיך אני
ממעש דל ועני
אך אותי אל תנסה
עווני אני נושא
אמרתי אודה לא אכסה
אנא אלי כפר על עווני
מחל וסלח זדוני

מוחא אני כף אל כף...

יחיד חי עולמים
רחם על זרע רחומים
עבדך ממך שואל
אנא שלח לנו גואל
ויבנה תפארתינו
לרגל נעלה בגיל ורננה
שלוש פעמים בשנה

מוחא אני כף אל כף...

מילים: דקלון, לחן: דקלון

שיתוף