מילים לשיר צליל ענבלים

עת ערפילים עטפו שדות בעמק
והצללים מן הגבעה גלשו
הו מה יפים היו אז
הלילות בכנען
וערבה היתה גם יללת התן.

צליל ענבלים בהר
חליל רועים בכפר
בגאיות פרחו כלניות
זמר עתיק נושן
שקיעות אל מול בשן
במשעולים שיירת גמלים.

אל מחרשה יצאו בטרם בוקר
ובכרמים נשמע קול הבוצרים
שב השומר עייף מליל חשוך מסהר
ועדרים ירדו בשביל אל הנהר.

סביב מדורות פיזמו אל שמי הליל
ובצנעה פרחו אז אהבות
בסרפן רקום כבשו בנות לב נער
והכאפייה אז זרקו על הצוואר.

מילים: אברהם לוי

שיתוף