מילים לשיר ראש העין

בשכונה ליד מלבס
בה חיים יוצאי תימן
שם מנהג וגם מסורת
כמו עמדו בפני הזמן
כביש ראשי ובית קולנוע
שנבנו עוד במנדט
נוער שרוצה לשמוח
בית הכנסת בשבת

זוהי זוהי ראש העין
כביש סלול לה רובע אין
גם תיכון חסר עדיין
אך שמחה בה יש
פועלים עובדי כפיים
נערות יפות עיניים
חיוכן מתוק כיין
ומצית האש

ילדים בבית הספר
שוב רצים בהפסקות
המורה בפיהם "מורי"
סביב אוזניו סלסול פיאות
חתונות בריתות וחינה
גם שירה עם סלסולים
ששרדה והיא עודנה
משתמרת זה שנים

זוהי זוהי ראש העין
כביש סלול לה רובע אין
גם תיכון חסר עדיין
אך שמחה בה יש
פועלים עובדי כפיים
נערות יפות עיניים
חיוכן מתוק כיין
ומצית האש

מילים: יואל ריפל

שיתוף