מילים לשיר אם שנים הרבה

אם שנים הרבה יחיה האדם
הרבה שנים יחיה
ושמח בשנים שניתנו לו כולן
כי לא ניתנו לו הרבה

וזכר את ימי החושך כולם
וזכר גם את ימות האור
אם שנים הרבה יחיה האדם
הרבה שנים יזכור

אומרים שהנחלים הולכים אל הים
ואומרים שהים לא מלא
ואני שתיתי פה וגם שם
ותמיד נשארתי צמא

אלף נשים היו לשלמה
אלף נשים זה הרבה
למה לי אלף נשים כשלמה
אם אני רק אותך רוצה

אם שנים הרבה...

כי סובב סובב הולך הרוח
הולך אל צפון ודרום
מתי גם את ואני ננוח
בסופו של היום

אומרים וזרח השמש ובא
ואל מקומו הוא שואף
אך אני שואף לדבר אחד:
להיות קרוב לגופך

אם ישכבו שנים יחדו
וחם לשניהם וטוב
אבל לשכב במטה לבד
זה לא חם ולא טוב

מילים: נתן זך

שיתוף