מילים לשיר דוד שלח אותי

אחרי!
מי אתה?
"גוד אבנד אלה פסזירן"
אחרי!
מי זה?
"דויד שלח אותי"
מי זה?
מי אתה?
"דויד שלח אותי"
"גוד אבנד אלה פסזירן"

אין ברירה צריך ללכת
אין ברירה

אחרי!
מי אתה!
"דויד שלח אותי"
מי זה?
מי זה? או!
זה בנאדם שמגיע הנה פעם בדור
מי זה?
הוא לא יודע מה הוא מדבר

אין ברירה צריך ללכת
אין ברירה

מי זה?

דויד

"משנה לשנה הוספנו מנה, מפינה לפינה שתלנו גינה, מזונה לזונה אחינו בנה
מריקוד לריקוד לחדר בידוד, מעידוד לעידוד אחינו למוד, משפוט לשפוט הלוואי
שתמות
מעולה לעולה כוחנו עולה, מזריקה לזריקה - דום שתיקה"

דויד

"מקריצה לקריצה היטלנו ביצה, בין פצצה לפצצה אכלנו מצה,
רצה, רצה, רצה, רצה...עד שמצא"

מי זה, מי אתה?

דויד

"בואו בואו, בואו, אחרי! ארצה! גוד אבנד, דיס איז יור קפטן ספיקינג"

אין ברירה צריך ללכת, אין ברירה
לאן?
אחרי!
מי זה?
"שים לב, משנה לשנה הוספנו מנה, מפינה לפינה שתלנו גינה, מזונה לזונה אחינו
בנה
מריקוד לריקוד לחדר בידוד, מעידוד לעידוד אחינו למוד, משפוט לשפוט הלוואי
שתמות
מעולה לעולה כוחנו עולה, מזריקה לזריקה - דום שתיקה"

דום שתיקה

אנחנו הולכים
"גם אני...חכו לי"

מילים: זאב טנא, לחן: יותם שחטר

שיתוף