מילים לשיר אחרי המלחמה

אוי לי, חייל קרבי הוא.
אוי לי כי אהובי הוא.
מי הוא יהיה לי, אם הוא עוד יהיה לי
אחרי המלחמה.

אם עוד תזרח השמש
על שתי עיניך אלה,
מה אז אראה שם, איזה צל יהיה שם
אחרי המלחמה.

תם יום כאב, כאב וגבורה,
עז הנצחון בקרב, ונורא.
יש מי שמלחמתו נגמרה,
אך שלי עוד לא. שלי עוד לא.

בקרב עוד לא נוסה הוא
איך את סבלו ישא הוא?
איך אעזור לו, איך שם אעזור לו
בכאב ובאימה.

אם הוא ישוב אלינו
האם עוד אכירנו
מה אז אומר לו. מה אפשר לומר לו
אחרי המלחמה.

תם יום כאב...

אוי לי, בכל נוסה הוא,
אוי לי, עפר כיסהו.
רק צל עזב לי, בעיני רעיו לי
אחרי המלחמה.

מילים: לאה נאור

שיתוף