מילים לשיר איך אני אדע

איך אני אדע איך אני אדע
שהוא שלי ואני היחידה
איך אני אדע איך אני אדע
כל כך הרבה שנים הייתי בודדה

איך אני אדע איך אני אדע
תמיד בהתחלה זה כמו באגדה
איך אני אדע אני כבר לא ילדה
מתי אדע שהחלום היה עובדה
איך אני אדע איך אני אדע
מדוע בחיי הכל חידה

איך אני אדע איך אני אדע
שהוא שלי ואני היחידה
אין לי אחיות אין לי ידידה
אמי שותקת ואבי בעבודה

איך אני אדע איך אני אדע...

מילים: חוה אלברשטיין, לחן: אהובה עוזרי

שיתוף