מילים לשיר אילילולי

אילילולי אילילוליאילילולי אילילולי
לידיים ולרגליים
אילילולי אילילולי
לגומות וללחיים
אילילולי לסנטר
לאפון ולצוואר
אילילולי לשיער
אילילו תינוק יקר
אילילולי אילילולי
לבגדים במגירות
אילילולי אילילולי
לתמונות על הקירות
לכיסא ולשולחן
לדפים לעיפרון
לפרחים על הווילון
זהו זה הולכים לישון

אילילולי אילילולי
לעיניים לריסים
אילילולי אילילולי
לספרים לסיפורים
אילילולי לשמיכה
אילילולי למיטה
לפילון שבידך
שתמיד נרדם איתך
אילילולי אילילולי
נשמה קטנה שלי
אילילולי אילילולי
נשיקה חמה שלי
אילילולי עוד מעט
ניפרד אך רק לקצת
אילילולי חלומות
העיניים עצומות

מילים: חוה אלברשטיין, לחן: חוה אלברשטיין

שיתוף