מילים לשיר אני מצטערת

למי שאמרתי, את מי שגמרתי,
למי שקלקלתי את כל הבדיחה -
אני מצטערת, אני מצטערת
אני מבקשת סליחה.

אני משתדלת, כל כך משתדלת,
אז למה תמיד רק אני מקלקלת?
מה לעשות שאני כזאת
אני מצטערת מאוד.

במי שנגעתי, במי שפגעתי,
על מי ששפכתי את כל הקפה -
אני מצטערת, אני מצטערת,
כי זה באמת לא יפה.

אני משתדלת, כל כך משתדלת...

את מי שרמסתי, את מי שדרסתי,
את מי שהרגתי פחות או יותר,
אני מצטערת, אני מצטערת,
אנ'לא אעשה זאת יותר.

אני משתדלת, כל כך משתדלת...

אל מי שחייכתי, על מי שדרכתי,
את מי ש... אוי לא - רק לא זה,
אני מצטערת, אני מצטערת,
את מי שƔ אוי לא! רק לא זה! אוי, בום, טרח.
אני מצטערת, אני מצטערת, אני מצטערת כל כך.

מילים: לאה נאור, לחן: עמליה רוזן

שיתוף