מילים לשיר בן בלי בית

על ספסל שבשדרה
ישן אדם כשערב רד
על ספסל שבשדרה
שם הוא נרדם והוא לבד
קבצן בן בלי שם בן בלי בית
ישן בגשמים בחום הקיץ
אנא ילך אנא יפנה
מה יעשה

על ספסל שבשדרה
נעור אדם כשבוקר בא
על ספסל שבשדרה
חרש הוא קם ללא סיבה
קבצן בן בלי שם בן בלי בית
ספסל בשדרה הוא לא הבית
אנא ילך אנא יפנה
מה יעשה

מילים: אבי קורן

שיתוף