מילים לשיר הציפורים אינן יודעות

הצפורים הן אינן יודעות,
הן אינן רואות -
את פשעי הלילה
נותנות ראשן -
תחת כנפיהן,
ושתים, שתים,
על ענף - וחם גופן -
משתף -
תחת מחסה עלה גדול
ורך -
לא טל, לא קר
שתים, שתים -
זו בצד זו,
בצל-עלה רך

ובסבך העץ
אדם באפלה -
שולח יד
לנפש רעו, ולבו,
לביתו -
הצפרים הן אינן יודעות,
עם בקר מתעוררות,
מכסות בצלילי שירה
את הדם,
הנוף המרוסק,
הבית ההרוס.

מילים: אסתר ראב, לחן: חוה אלברשטיין

שיתוף