מילים לשיר ידה ידה

די דיברנו די בזבזנו
זמן כל כך יקר.
התנצלנו ושאלנו
כלום כל שום דבר
אם כדאי לי
אם כדאי לה
והנה כבר נגמר הלילה.

ידה ידה...

די חקרנו, די פתרנו
אלף בעיות
אהבה, זיהום, אינפלציה
ומוסר כליות
כן הסכמנו לא הסכמנו
מחר אולי נמות כולנו.

ידה ידה...

וכך שנינו יושבים בגן או בקולנוע
על שפת הים, בבית קפה
ומדברים
מדברים
אינני רוצה להבין ולדעת
אני רק רוצה להרגיש ולגעת
אם רק תואיל להתחיל.

מפחד לאהוב,
מפחד מהבעל
וממני כעת, באמת
אז מה,
טוב,
יכול להיות
לא רוצה לחשוב על זה.

ידה ידה...

די פטפטנו די חיטטנו
בו, בך ובי.
מתי לעזאזל אוכל
לקרוא לך אהובי
מתלבט, אינך יודע
שואל, שוקל ושוב מנתח.

אמור לי אם אתה
תדבר אלי במיטה
אי פעם.

רק... ידה ידה
כן, ידה ידה...

מילים: דורי פרבין, לחן: דורי פרבין

שיתוף