מילים לשיר כי הנה כחומר

כי הנה כחומר ביד היוצר,
בזכותו מרחיק ובזכותו מקצר.
כן אנחנו בידך, חסד נוצר.
לברית הבט, ואל תפן ליצר.

כי הנה כאבן ביד המסתת,
ברצותו אוחז, וברצותו מכתת.
כן, אנחנו בידך, מחייה וממותת,
לברית הבט, ואל תפן ליצר.

כן, אנחנו בידך, מחייה וממותת,
לברית הבט, ואל תפן ליצר.

מילים: מן התפילה, לחן: עממי

שיתוף