מילים לשיר נפט

מה זה נפט?
אל תשאל אותי מה זאת,
זה כתוב בעיתון 'מונאמי',
נפט זה הון ובסיסים
כלומר "בזות",
ומירוץ לשלטון עולמי.

מילת נפט, אם תאמר בפרהסיה,
זה מזכיר לכל איש אות באות.
אינטרסים, אימפריות, קונצסיה,
סיבוכים, ועידות, מלחמות.

ואמנם זה נכון, אך לא זה העיקר,
לא ולא 'מונאמי' היקר.

נפט הוא לא רק אינטרסים,
וסנאטים וקונגרסים,
לא רק שדר עצמות
בין גושי מעצמות.

כי הנפט הוא דמות מוכרת,
עגלה קטנה עם ורד,
ועם ברז מהופך -
המטפטף אל תוך הפח,
זהו, זהו 'מונאמי',
מי בתור, מי ומי?

לא רק לסיכסוכי דיפלומטיה,
הוא נוצר זה הנפט 'סה קומסה' -
אלא גם לחימום האמבטיה,
ולפיילה ולדוד הכביסה.

מקומו במטבח לתפארת,
והיו רוב צרות נפסקות.
ובמקום להרתיח אימפריות,
הוא הרתיח מרק ירקות...

יען זה תפקידו, היחיד הקטון,
אך על זה אין מילה בעיתון.
כי - אומרים - הנפט הוא מלך,
על עמים, על עיר על פלך,
וצרות יש, אח יקר
כי לא זהו העיקר.

כי הנפט הוא דמות מוכרת,
עגלה קטנה עם ורד,
ועם ברז מהופך -
המטפטף אל תוך הפח,
זהו, זהו 'מונאמי',
מי בתור, מי ומי?

מילים: נתן אלתרמן, לחן: משה וילנסקי

שיתוף