מילים לשיר עלי זהב

עלי זהב -
לא הביאו עמהן
רוחות הסתיו.
מרבד עלים
שוב נשר;
בו לא היו עלי זהב.
סתיו רדום; סתיו עגום -
בא הקץ לחום הטוב ולשירים.
מהלכות
הרוחות
ועמן בורחות אלפי הציפורים.
ועמן בורחות אלפי הציפורים.

עלי זהב -
לא אשלח לך ילדי, במיכתבי.
אביב חלף,
שוב, גם הוא -
ביזבז לשוא את מילותי.
סתיו פשוט: סתם עצבות
בי עברה.
לבד אנשום לילות קרירים.
אם תשוב -
עת ליבלוב
עוד אשלח אליך אלף ציפורים.
עוד אשלח אליך אלף ציפורים.

אולי אמצא לך, בסתיו הבא,
עלי זהב.

מילים: אורי אסף

שיתוף