מילים לשיר שבת בליבך

דמדומים יורדים בלאט
עוד מעט שבת
בליבך
השבוע הארוך
אט לאט
נשמט מכתפך.

את שואלת מה תיקנת
ומה נותר שבור לעת עתה
ואיזה, ממעשיך בת,
ראוי לשכחה,
כאשר השמש מנמיכה.

מאין באה הברכה.
מהו כוחך,
מה בתוכך אינו נסוג מחשיכה
כאשר השמש מנמיכה.
מאין באה הברכה?.

את שואלת מה נתת
מה רובץ כחוב
בינו ובינך
תדבקי בטוב עכשיו
תאמיני בו
בכל רצונך.

את שואלת מה השתקת
ומה הרבית לומר לטוב או רע
ואיזה, איזה חטא מצאת
בלחם השגרה
כאשר השמש מנמיכה
מאין באה הברכה,
מהו כוחך,
מה בתוכך אינו נסוג מחשיכה
כאשר השמש מנמיכה
מאין באה הברכה.

מילים: רחל שפירא, לחן: מישה סגל

שיתוף