כל דבר מזכיר לי
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי
כל דבר מזכיר לי