מילים לשיר רוחות מלחמה

רעש מהומה - ליל המלחמה
צל סכנה
מתפשט במדינה.
ירי ואימה - פחד בנשמה
צל הפרידה
מול חומת הפלדה.

בואו בחורים
בואו גיבורים
תנו לאלוהים
תנו את החיים
עד המלחמה הבאה
עד המלחמה הבאה

בואו ילדים
בואו בגדודים
תנו לאלוהים
תנו את החיים
עד המלחמה הבאה
עד המלחמה הבאה.

זעם וחימה - טעם הנקמה
אש השנאה
ממריאה וגואה
ארץ יתומה - דם באדמה
אש בדמה
ורוחות מלחמה.

בואו בחורים...

מילים: יעקב גלעד

שיתוף