מילים לשיר שלך לעד

אתה באמירים
רוח נושבת בהרים
מי שנמצא
גם בגלויים בנסתרים

אלי הכל יכול
אתה בקודש ובחול
זה שמוביל
בין האושר והשכול

בין כל משבריך ספינה נטרפה
אתה הנווט ואתה הסופה
קול מצפוני שקט, כל משאי בלי חטא
כל ייסורי מולם, איפה אתה קיים

חיי הנודדים בדרכים שונות
עולים ושוב יורדים בין ארבע עונות
בין טוב לרע ואיפה אמצא אותך
מי יראה לי דרך בחשכה

אי שם במרומים, בעולמות העליונים
מה הוא אתה, מה מצווה לנו חיים
ואיפה גאולה, האם תקשיב אל התפילה
בתוך הברית והמילה שמע אלוהים

אם אתה קיים תן לי רק סימן
פתח כיפת שמים בתוך ענן
ואיך זה שזנחת אותם לבד
עשן הארובות הוא שלך לעד

מילים: יהודה פוליקר

שיתוף