כל העיר מרכלת עלינו
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו
כל העיר מרכלת עלינו