לך ירושלים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
לך ירושלים
לך ירושלים
לך ירושלים
לך ירושלים
לך ירושלים