מילים לשיר דוניה דוניה

הלכה דוניה לקיבוץ
ופגשה שם בחלוץ
דוניה דוניה דוניה דוניתי
את אוהבת רק אותי

הלכה דוניה אל הכפר
ופגשה שם באיכר
דוניה דוניה...

הלכה דוניה אל העיר
ופגשה היא שם בגביר
דוניה דוניה...

מילים: תלמה אליגון רוז

שיתוף