מילים לשיר המנון לשמש

אדיר בקומו ברוך חומו
גדול במקומו דגול ביומו
שמש
הדור בחמתו ורוד בלכתו
זהוב בשקיעתו חתן במותו
שמש

שא עלינו שמש
בוא עלינו שמש
שים עלינו שמש
להאיר
שא עלינו שמש
בוא עלינו שמש
שים עלינו שמש
ונשיר

טלול בקומו יחיד בחומו
כביר במקומו לביא ביומו
שמש
מולך בחמתו נסיך בלכתו
סוגד בשקיעתו ענוג במותו
שמש

שא עלינו שמש...

פוחז בקומו צוחק בחומו
קצין במקומו ראשון ביומו
שמש
שואג בחמתו תמים בלכתו
שכול בשקיעתו תינוק במותו
שמש

שא עלינו שמש...

מילים: יורם טהרלב

שיתוף