מילים לשיר ציונה

בין כל הבנות
שהיו ושתבואנה
בין אלה ששרו
שירים על יופיין
לא תמצאו עוד אחת
כמו ציונה
כי רק לציונה
כל עין צופיה

ציונה ציונה ציונה
איך איך איך ציונה
וגם אם נלך צפונה
שם ישבנו וגם בכינו
בזכרנו את ציונה

הו סובו ציונה
ויחד הקיפוה
ויחד כולנו
ציונה נעלה
תראי בשובינו אלייך ציונה
למען ציונה בהחלט לא נחשה

ציונה ציונה...

איך בזה לכם
בתולה כמו ציונה
עוד אי שלא קטף את הפרי
הבשל
מתי כבר יבוא הראשון
לציונה
ואז יאמר כבר
ובא לציונה גואל

ציונה ציונה...

מילים: דן אלמגור

שיתוף