מילים לשיר תהילה

מה טעם יש בתהילה
שכה רבים חולמים עליה
למענה ובשבילה
סוגדים כולם למגדליה
אכן אין טעם בתהילה
על פי תהום אני כורע
עוד לוחשות שפתי תפילה
אולי תושט לי יד של רע

כי את השיר אשר יושר
מלב אל לב מבין יודע
לכן רק זה המאושר
שיש לו שיר ויש לו רע

רבים אמרו לי מאושר
לך ניתנה בירכת אלוה
בפי העם שירך מושר
בפיו שמך נישא גבוה
על כנף שירך אתה חודר
אל כל ליבות זקן ונער
אתה מרנין כל לב קודר
וכל פינת יגון וצער

כי את השיר אשר יושר...

כן שר ליבי לכל הוא שר
מביא לרוגע או לסער
אך אי השיר אשר יושר
למעני בסגור השער
הן שרתי לך ולכולם
כעת כי צער יעטפני
עת אעזוב את העולם
אי זה השיר שילווני

כי את השיר אשר יושר...

מילים: מרדכי זעירא

שיתוף