מילים לשיר תמו חטאים מן הארץ

ותמו חטאים מן הארץ
והרשעים ברגע יאבדו
ורק חסידיך ורק חסידיך
ליד כיסא כבודך יפקדו

כי אתה השם
אשר לא החשה
ואשר מבדיל
בין הצדיק והרשע

והרשעים תכחידה מן הארץ
ועושי עוול מתחת שמיך
ורק אוהביך ורק אוהביך
בוא יבואו פתח שעריך

כי אתה השם...

ולא יהיה עוד פשע עלי ארץ
והשטן לא ינאץ את שמך
ורק צדיקיך ורק צדיקיך
ישבו כבוד ליד שולחנותיך

כי אתה השם...

מילים: חיים חפר

שיתוף