מילים לשיר אם נרצה

איך חלפו להם שנים
כמו הענן שנמוג
איך המזל האיר פנים
עד שפנית לאחור
בשפתיי הרכות מבקש

אם נרצה אם נרצה
את הגלגל להחזיר
אם נרצה אם רק נרצה
תני לי כוחות ואוויר
בשפתי הרכות מבקש

שתי ידי חבקו בחום
את חמוקי יפתי
את שחיכי לי כל היום
עד שנשברת והחשיך
בשפתי הרכות מבקש

אם נרצה אם נרצה...

מילים: אלי קפה

שיתוף