מילים לשיר מקימי

מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
להושיבי עם נדיבים
עם נדיבי עמו
מי כה' א-לקינו המגביהי
לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ
אוי מקימי מעפר דל
מאשפות ירים אביון
אוי להושיבי
עם נדיבים, עם נדיבי עמו

ני ני ני ני ני

מי כה' א-לוקינו המגביהי
לשבת המשפילי לראות אוי בשמיים ובארץ
אוי מקימי מעפר דל מאשפות
ירים אביון אוי להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו

ני ני ני ני ני ני

אוי מקימי....

מילים: מתוך תהילים, לחן: יוסף קרדונר

שיתוף