מילים לשיר יש עוד סיכוי

פתאום נותק הקשר, ולא שומעים,
שני זרים אנחנו זה לזו.
פרשת כנף כנשר אל הגבהים,
ולא מצאנו דרך לחזור.

עלית על עץ גבוה,
היו לך ציפורים בראש,
רציתי רק לנגוע,
רציתי רק ללחוש.

יש עוד סיכוי,
אם יש רק דרך.
יש עוד סיכוי,
אם הולכים עד הסוף.
יש עוד סיכוי,
אם לא הולכים על בערך,
יש עוד סיכוי לטוב.
יש עוד סיכוי לטוב.

בין עשבים שוטים,
סללנו שביל,
את הדרך יחד לעבור.
ולא ידענו אם הוא עוד מוביל,
אל דרך בסופה נמצא האור.

כי את עלית גבוה,
הייתה לנו תקוה,
ולא רצית לשמוע,
שיש סיכוי לאהבה.

יש עוד סיכוי,
אם יש רק דרך.
יש עוד סיכוי,
אם הולכים עד הסוף.
יש עוד סיכוי,
אם לא הולכים על בערך,
יש עוד סיכוי לטוב.
יש עוד סיכוי לטוב.

פתאום את מנותקת,
ולא שומעים,
שני זרים אנחנו זה לזו,
ונשמתי צועקת, שואלת אם
יש סיכוי שיחד נחזור.

מילים: עוזי חיטמן, לחן: עוזי חיטמן

שיתוף