מילים לשיר יציאת מצרים

בני ישראל פה כולנו:
ממצרים יוצאים אנו:
בני ישראל! בני ישראל!
מקלותינו בידינו -
מקלותינו!
שקי מצות על שכמנו -
שקי מצות!
וחגורה על מתנים -
וחגורה!
ככה נצא ממצרים!
ככה, ככה, ככה נצא!
ממצרים ככה נצא -
ככה נצא!

ים סוף גדול מלא מים -
נעברנו ברגלים:
בני ישראל! בני ישראל!
משה הולך לפנינו -
משה הולך!
יבקע ים-סוף בשבילנו -
יבקע ים סוף!
ויחצה ים לשנים -
ויחצה!
ככה נצא ממצרים!
ככה, ככה, ככה נצא!
ממצרים ככה נצא -
ככה נצא!

מדבר גדול לפנינו:
אל תתיראו - נעברנו!
בני ישראל! בני ישראל!
עמוד ענן יום ביום -
עמוד ענן!
לנו מחסה מן החום -
לנו מחסה!
ועמוד אש מבין ערבים -
ועמוד אש!
ככה נצא ממצרים!
ככה, ככה, ככה נצא,
ממצרים ככה נצא -
ככה נצא!

מילים: יחיאל הלפרין

שיתוף