מילים לשיר המנון הלהקה

תו אחד הנה מתחיל
מצטרף אליו עוד צליל
וכמה עוד נמצאים בדרך
עוד פזמון ועוד אחד
אנו נצטרף מיד
ומזה ייצא עוד רגע שיר

ועוברת עוד שנה
ועולה המנגינה
אנו כאן שרים אותה ביחד
ויפים הם הצלילים
עולים מכל פינה
שרים ביחד

ועוד רגע שוב עובר
ומתחיל פזמון חוזר
המילים פה מתנגנות בקצב
בית וגם עוד שורה
תנו עוד רגע תנו ורק
מן האפר יעלה השיר

ועוברת עוד שנה...

מילים: לשה סון, לחן: לשה סון

שיתוף