מילים לשיר לדוד משכיל

לדוד משכיל
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה
אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון
ואין ברוחו רמיה
כי החרשתי בלו עצמיי
בשאגתי כל היום

כי יומם ולילה תכבד עליי ידך
נהפוך לשדיי בחרבוני קיץ סלה
חטאתי אודיעך ועווני לא כסיתי

אמרתי אודה עליי פשעי לה'
ואתה נשאת עוון חטאתי סלה
על זאת יתפלל כל חסיד
אליך לעת מוצא
רק לשטוף מים רבים אליו לא יגיעו
אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה

אשכילך ואורך בדרך זו תלך
איעצה עליך עיני
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן
עדיו לבלום בל קרוב אליך
רבים מכאובים לרשע
והבוטח בה' חסד יסובבנו
שימחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב

מילים: מתוך תהילים, לחן: יוסי בן דוד

שיתוף