פרחי הרע
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע
פרחי הרע