מילים לשיר לחש תלת לחשי

1. לחש בתומלב
אם עוד תגיע / זכור, בן אלמות / זכור את המות במלוא זהרו
אם יש מניע / לכל בן אלמות / צבור את המות בחושך אורו
וכשתרקיע, צרור, בן אלמות / צרור את המות באור חשכתו
אם יש רקיע לכל בן אלמות / שכח את המות ברגע מותו

2. לחשנחש
אם עוד תרקיע / שכח בן אלמות / שכח את המות באור חשכתו
אם יש מניע לכל בן אלמות / צרור את המות ברגע מותו
וכשתגיע, צבור, בן אלמות / צבור את המות במלאזהרו
אם יש רקיעמעבר למות / יש גמניע בחושכאורו

3. לחשווא
אם לא תגיע / דע, בן אלמות / דע את המות במלאזה רו
אם אין מניע / לכל בנאלמ ות / פרוק את המות בח שכאורו
וכשיפציע / אור, בנאל מות / סכר את המות / באורחש כתו
אם לא יפציע כל בנאלמו / מיהו בנמו ברגעמותו

מילים: דויד אבידן, לחן: מאור כהן

שיתוף