מילים לשיר מדריגל נוגה

אחת לי אם את חכמה!
היי נוגה! היי יפה!
דמעה נוסכת בך קסמה
כנחל בנופי-שממה -
גם לפרחים יפה סופה.

אוהב- אך רק אם כל חדוה
מעם מצחך נסוגה כבר
אם לבבך בחיל טבע,
אם על שמחת-יומך נקוה
ענן של זועת-עבר.

אוהב- אם מעינך נוצקה
טיפה חמה כדם תוסס
אם בידי ידך דבקה,
עת מתוכך המועקה
בקעה כזעקת גוסס.

תשוקת-אלים! אני שואב
- מזמור חמדה עמוק! -מהוד-
חזך גניחות, אנקות כאב,
הנה לבך כבר משתלהב,
פניני עיניך בו נוגהות!

מילים: שארל בודלר, לחן: מאור כהן

שיתוף