מילים לשיר סוזי

סוזי ואני חושבים
למה אין פה אנשים
למה אין לי כשרונות
החזה שלי קרונות

אני רואה את כל מה שאפשר
אני רוצה את כל מה שמותר
מותר

דימויים למצבים
התחלפו אחרי שנים
לא חשוב מי זה אני
הסוף שלי נגמר במי

אני רוצה את כל מה שאפשר
אני רואה את כל מה שמותר

מילים: מאור כהן

שיתוף