מסע ומתן
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
מסע ומתן
4. גל
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן
מסע ומתן