מילים לשיר אלף רוחות

אלף רוחות סובבות שם סביבך
ושמיים פקוחים לרווחה
חלום מתגלה לו מעל לראשך וים, ים סערה
צולל אל העומק אשר בעינייך
צולל ויוצא חזרה
תמיד נאמן לשתיקתך
וים, ים סערה
והיו רגעים שכעסתי מאוד
היו רגעים שהבנתי
היו רגעים שאהבתי אותך
אבל זמן, קיים ביני לבינך הרבה זמן
עם הרבה אהבה
אלף דרכים מובילות לביתך
רחוקה היא הדרך מכאן
נושקת הרוח בחלונך
וים, ים סערה
טובע בעומק אשר בעינייך
טובע וגם נעלם
עמוס בתוכי הוא דיבורך
וים, ים סערה
והיו רגעים שכעסתי מאוד
והיו רגעים שהבנתי
היו רגעים שאהבתי אותך
אבל זמן, קיים ביני לבינך
הרבה זמן
עם הרבה אהבה
אלף רוחות סובבות שם סביבך
ושמיים פקוחים לרווחה
חלום מתגלה לו מעל לראשך
וים ייקח אותך חזרה
יביא אותך חזרה

מילים: מוש בן ארי, לחן: מוש בן ארי

שיתוף