מילים לשיר מה עושים

מה עושים עם הכאב הזה, עם האדום שבעיניים,
עם הלילות שלא נגמרים, עם הימים שלא עוברים
מה עושים עם הכעס הזה שקיים ביני לבינך,
שקיים ביני לבינו, שקיים בין בן אדם לבין עצמו
מה עושים עם כל זה?
מה עושים עם כל זה?

מה עושים עם הלחץ הזה שמסתכל ישר בעיניים,
שלוקח אותך רחוק,
שלוקח אותך רחוק
מה עושים עם הטירוף הזה שלא נותן לך מרגוע,
לא נותן לך לנשום,
לא נותן לך לחלום
מה עושים עם כל זה?
מה עושים עם כל זה?

תן לפחד לעבור,
תן לאומץ שיחזור,
להתמלא שוב בתקווה,
רק לחזק ת'אמונה,
תן להבין מה שחסר ולמלא באהבה,
תן פנים אל מול פנים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים.

מה עושים עם הפחד הזה שמגלגל אותי עמוק בלילה,
שלא נותן לי לישון,
שלא נותן לך לחלום
מה עושים עם העומק הזה שבתוכו אתה טובע,
ומגלגל במחשבות אם להיות או לא להיות,
מה עושים עם כל זה?
מה עושים עם כל זה?

תן לפחד לעבור,
תן לאומץ שיחזור,
להתמלא שוב בתקווה,
רק לחזק ת'אמונה,
תן להבין מה שחסר,
למלא באהבה,
תן פנים אל מול פנים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים,
מלא להוריד את העיניים.

תן לפחד לעבור,
תן לאומץ שיחזור,
להתמלא שוב בתקווה,
רק לחזק ת'אמונה,
תן להבין מה שחסר,
למלא באהבה,
תן פנים אל מול פנים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים,
לא להוריד את העיניים.

מילים: מוש בן ארי, לחן: מוש בן ארי

שיתוף