מילים לשיר מי שאת רוצה

אם האהבה שלי היתה יכולה
להקיף אותך מכל עבר,
שתראי שהכל בסדר,
תראי שהכל בסדר
היא היתה יכולה לחמם אותך
ממחשבות קרות,
רעידות מוסתרות,
היא תקיף אותך

הלוואי שהייתי יכול להיות,
מי שאת רוצה,
הייתי יכול להיות
הלוואי הייתי נותן לך לקרות,
מה שאת רוצה,
הייתי נותן לך לקרות,
אז הייתי לך נשימה

אם האהבה שלי היתה מפצה
על אובדן זמנים לא שלנו,
שנים אבודות
שלא הכרנו
לא, אל תהיי זרה,
אל תנתקי אותך ממני,
אהיה שלך,
מעכשיו שלך

הלוואי שהייתי יכול להיות,
מי שאת רוצה,
הייתי יכול להיות
הלוואי הייתי נותן לך לקרות,
מה שאת רוצה,
הייתי נותן לך לקרות,
אז הייתי לך נשימה

הלוואי שהייתי יכול להיות,
מי שאת רוצה,
מי שאת רוצה
הלוואי הייתי נותן לך לקרות,
מה שאת רוצה,
מה שאת רוצה,
אז הייתי לך נשימה

אם האהבה שלי היתה יכולה
להקיף אותך מכל עבר,
תראי שהכל בסדר,
תראי שהכל בסדר

מילים: ריטה

שיתוף