אודות מטרופולין

מטרופולין היא אוסף גדול של יישובים עירוניים וכפריים המקיימים זיקות בעוצמות שונות אל עיר־אם, שעל שמה קרויה לרוב המטרופולין. עיר־האם מספקת לערי ויישובי הלוויין שירותים בתחומי התעסוקה, החינוך, התרבות, ושירותים נוספים. מטרופולין יכולה להכיל בתוכה מספר אגדי ערים. הזיקות לעיר הראשית מתבטאות בנסיעות תדירות אליה. עם התפתחות האזורים המטרופוליניים הגדולים נולד המגלופוליס, חיבור של כמה מטרופולינים שונות בגודלן וקרובות גאוגרפית המקיימות קשרים שונים ביניהן. דוגמאות למטרופולינים גדולות בעולם טוקיו, בירת יפן 35 מיליון תושבים סאול, בירת דרום קוריאה 22.7 מיליון תושבים מקסיקו סיטי, בירת מקסיקו 19.4 מיליון תושבים ניו יורק שבארצות הברית 18.7 מיליון תושבים סאו פאולו, שבברזיל 18.3 מיליון תושבים. ערי הליבה של מטרופולין רב-מרכזית אינן בהכרח מחוברות פיזית באזור עירוני רציף ביניהן, המבדיל אותן מאגד ערים, הדורש רציפות עירונית.
מטרופולין