שלום לאמונות
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
11. פעם
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות
שלום לאמונות