מילים לשיר ביקשתי אש

ביקשתי אש,
שתאיר את עיני הבוכות.
ביקשתי אש,
שתבעיר את שפתי הלחות.
ביקשתי אש, ביקשתי אש.

ביקשתי אש,
שתשרוף לי את כל הגשרים.
ביקשתי אש,
שתבעיר לילותיי הקרים.
ביקשתי אש, ביקשתי אש.

אבל אתה רק סיגריה לי הדלקת,
ולי נתת לכבות את הגפרור,
ונשיקת עשן על שתי עיני נשקת,
ועד היום לאן הלכת לא ברור.

ביקשתי אש,
שתשרוף בשמך את שמי,
ביקשתי אש,
שתאיר לי אותך, חלומי.
ביקשתי אש, ביקשתי אש.

ביקשתי אש,
שתשרוף לי אותך כתקווה.
ביקשתי אש,
שתבעיר בי כל מה שכבה.
ביקשתי אש, ביקשתי אש.

אבל אתה רק סיגריה לי הדלקת,
ולי נתת לכבות את הגפרור,
ונשיקת עשן על שתי עיני נשקת,
ועד היום לאן הלכת לא ברור.

מילים: חזי לופבן

שיתוף