מילים לשיר עד מתי

נשמח ונצרח, היום,
תגידי את, שנרגעת,
את יודעת שאהבתי אותך,
תגידי לי קח, תגידי לי אח
בוא אלי, תגידי לי בוא אלי,

תגידי לי את, עד מתי?
תגידי לי את, עד מתי?
תגידי לי את, עד מתי?
תגידי לי את....

תגידי לי שכב, תגידי לי הב,
רד אלי, תגידי לי מעלי,
תגידי לי עוד, אוי תגידי לי עוד,
זה טוב מאוד, תגידי לי זה רטוב,
תגידי לי אח, קח אותי קח, רק תיקח,
תגידי תיכנס, תגידי נתעלס,
בוא אלי, תגידי לי בוא אלי,

תגידי לי את, עד מתי...

לעמוד בתור,
הדרך חסומה אלייך,
תגידי לי את, עד מתי?
לעמוד בקור, העצב נאחז בי כבר,
תגידי לי את, עד מתי?

תגידי לי את, עד מתי...

מילים: גל תורן, לחן: גל תורן

שיתוף